RU [22]
LAT [132]
ENG [10]
LAT SUB [3]

Atradējs / The Finder

Reitings:0.0/ 0

VALODA: LAT
SEZONA: 1


Banzuke
Galvenais varonis ir Voltçrs Ðçrmans, kuram pçc galvas traumas raduðâs pârsteidzoðâs meklçtâja spçjas. Tieði ðî trauma palîdz viòam saskatît sakritîbas un loìiku vietâs, lietâs un notikumos, kur citi nespçj ieraudzît un saprast itin neko. Volteram palîdz viòa juridiskais padomdevçjs, vienlaikus bâra îpaðnieks Leo Nokss, marðale Izabela Zambada, kâ arî tîòu vecuma krâpniece Villa. Voltera smadzeòu bojâjumam ir blaknes – paranoja un vçl daþas dîvainîbas, tomçr no ârstçðanâs Volters atsakâs, jo nevçlas zaudçt savu talantu, jo neviens cits nav spçjîgs atrast to, ko spçj viòð.


Komentāri kopumā: 0
Komentārus var pievienot tikai reģistrēti lietotāji.
[ Reģistrācija | Ienākt ]

Sveicam dzimšanas dienā !

starrelizy(24), botters(31), santaklaus(28), darkflyflc(27), bvl22(26), laura1999(19), lindza5(48), Nika20(25), azeec(25), dzirkstumīte(28), ljeelja(30), skubijs22(33), ikariamliene(22), mincite07(46), zvaigzne123(22), Krii(25), Madry242(16), Plunks(18), incosa(28), choms(34), daigucis93(25), Laura_Zakis(22), aldux(28), Sammy(48), bobix(28), sveshais7776(43), kikis16(23), sniedzin(35), slapjaisdedzinatajs(36), Godza(33), risins(27), evucis842(21), pavasare(42), zebels13(28), Meguciits(18), igors12345(25), ivodinaburgskis(21), svētais(39)